Neizbēgamie traucēkļi

Neizbēgamie traucēkļi ir jebkādi apstākļi, kurus nav iespējams no ikdienas izslēgt un kuros konkrētais suns nonākot, reaģē emocionāli nevēlami.

Turpinājums sekos..

Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .