Suns izvēlas, jeb grib klausīt-

operantā kondicionēšana

(angļu val. "operant conditioning") ir mācīšanās metode, kurā sunim jauna uzvedība tiek mācīta, veidojot apstākļus tā, ka tie veicina tam izdarīt izvēli veikt kādu darbību, kura tiek apstiprināta ar nostiprinātāju, tāpēc suns izdara izvēli darbību atkārtot.

Operantā kondicionēšana, jeb apmācība, kura koncentrējas uz gribas izmainīšanu- suns pats izvēlas klausīt. Tas ir ļoti svarīgi, jo suns, kurš ir apmācīts tieši gribēt pats, to darīs arī apstākļos, kur cilvēkam ietekme ir kādu iemeslu dēļ mazinājusies- lielā attālumā, cilvēks nav nevēlas suni fiziski ietekmēt, cilvēks nevēlas suni fiziski ietekmēt

Ar ko tā galvenokārt atšķiras no metodēm, kurās tiek izmantots sods? Sods gribu neizmaina, bet apspiež- pie pirmās iespējas suns rīkosies "pa vecam".


Stimuls nosaka uzvedību

Stimuls, kurš nosaka uzvedību ir tas, kurš vai nu iedzimtu vai pieredzē atstrādātu iemeslu dēļ konkrētajā vidē konkrētajam sunim ir visnozīmīgākais. Tieši šī iemesla dēļ visa veida apmācība ir jāsāk vidē, kurā traucēkļu nav vispār. Par traucēkļiem var uzskatīt jebkuru stimulu, kurš izsauc nevēlamu uzvedību.

Stimuls, kuru cilvēki visbiežāk ir pieraduši lietot ir pieprasījums, bet armijas stilā radušie runāt saka "komanda". Pareizi un rūpīgi apmācīts suns tiešām cilvēka, visbiežāk balsī izteikto, pieprasījumu uztver par konkrētajā vidē nozīmīgāko stimulu un izpilda to precīzi kā mācīts. Teiksiet, ka ne vienmēr precīzi? Tas nav tiesa- suns izpilda precīzi, ja ir nobīdes no vēlamā, mācības ir jāpārplāno, jo kļūda ir tajās.


Suns neklausa? Ir jāanalizē divi faktori:

  • suns nav iemācīts "Kas tieši jādara?" konkrētā stimula klātbūtnē. Īsi sakot, ir pārvērtētas pašas mācības- suns neko nav iemācījies. Vieglākais veids ir paprasīt sunim ko citu, ko viņš jau labi zina, ja viņš to izpilda, bet jauno lietu nē, vaina ir nemācēšanā;
  • vidē ir stimuls/stimuli, kuri ir nozīmīgāki (uzskatāmi par traucēkļiem) par konkrētajai uzvedībai veicinošo (Piemērs: Suns neklausa pieprasījumam "Šurp!", ja tuvumā ir citi suņi.). Ja tas tā tiešām ir, tad galvenais uzdevums ir palielināt konkrētā stimula vērtību to rūpīgāk nostiprinot citu stimulu klātbūtnē. Nostiprināšana ir jāsāk ar citu stimulu vērtību samazināšanu (citam sunim (vienam ) ir jāatrodas pietiekami tālu, lai viņš netraucētu atsaukties uz "Šurp!" jūsējam un traucēkļus nedrīkst palielināt līdz suns to dara bez aizķeršanās. Pie tam, katra vēlamās uzvedības reize ir jānostiprina ar kādu konkrētajam sunim vēlamu cilvēkam kontrolējamo resursu.)


Turpinājums sekos..

Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .