Kas tas ir stress sunim?

Stress ir stāvoklis ar kādu organisms reaģē uz iekšēju vai ārēju stimulu, ko uztver kā apdraudējumu un fokusē savu enerģiju, lai to nepieciešamības gadījumā uzveiktu. Apstākļi, kas tieši indivīdam liek reaģēt ar izraisītu stresu ir ļoti individuāli. Tie var sakņoties gan negatīvā pieredzē, gan pretēji, pieredzes trūkumā, gan instinktīvi emocionālā reakcijā dotajos apstākļos.

Katra suņa izturību pret stresa ietekmi nosaka viņa temperamenta tips:

Tikai jāatcerā, ka ne cilvēkiem, ne suņiem šie temperamenta tipi nav "akmenī kalti". Katram indivīdam var būt raksturīgas īpašības no vairākiem tipiem, tāpat raksturīgās īpašības var mainīties, mainoties pieredzei.

  • Holēriķi- suņi, kuri ir emocionāli ekstraverti un neieguvuši nepieciešamo apmācību, socializāciju,visbiežāk kļūst par reaktīviem suņiem, kuri sagādā saimniekam ne mazums problēmu. Visbiežāk tie ir skaļie rējēji, grauzēji, lēcēji vai pat kampēji un kodēji, jo uz stresu reaģē ar uzbrukumu vai kļūšanu hiperaktīvam;
  • Sangviniķi- ekstraverti, bet ar labu izturību pret stresa ietekmi.
  • Melanholiķi- Neizturīgi pret stresa ietekmi, kā rezultātā ieraujas sevī. Visbiežāk uz nepatīkamo cenšas reaģēt ar bēgšanu vai vismaz izvairīšanos;
  • Flegmatiķi- Izturīgi pret stresu, bet arī satraucoties visdrīzāk vai nu aktīvi nereaģēs vai izvēlēsies izvairīšanos un nekonfliktēs.

Pozitīvais un negatīvais stress

Stresu indivīdam atbilstošā daudzumā, kas sunī izraisa tādas emocijas, kā piemēram, interesi, vēlmi iesaistīties, risināt, izpētīt vai aktīvi komunicēt. sauc par emocionālo slodzi vai intelektuālo slodzi. Šādu stresa veidu sauc par "eustresu" un pie nosacījuma, ka suns saņem nepieciešamo atpūtu, tas ir nepieciešams, lai viņš atbilstoši attīstītos, justos apmierināts līdz ar to mierīgs, kā arī nepiedzīvotu ar garlaicību saistītās problēmas.

Cits stresa veids ir "distress", no kura suns instinktīvi cenšas izvairīties vai ar to sev saprotamā veidā cīnīties. Distress ir nevēlams, jo zinātniski pētījumi ir pierādījuši, ka ilgstošs šāds stress negatīvi ietekmē veselību, spēju adekvāti komunicēt, izturību pret citiem stresa avotiem,  kas gan suņus gan cilvēkus var padarīt viegli aizkaitināmus un pat agresīvus.

Distress var rasties arī no pārāk pozitīvi pārsātinātas ikdienas. Dzīvojot mūsdienu pasaulē un iekļaujoties saimnieka ikdienā sunim nereti nozīmē dzīvot saviem instinktiem un enerģijas līmenim absolūti neatbilstošu dzīvesveidu. Piemēram, ja tas ir suns, kurš paredzēts intensīvam darbam, bet savas dienas vada vientulībā voljērā vai citā gadījumā iedzimto īpašību dēļ ir īpaši jūtīgs uz atsevišķiem kairinājumiem, kas dzīvi pilsētā padara par lielu ikdienas izaicinājumu. Tikpat liela negatīva ietekme ir neatbilstošām apmācības metodēm, kuru laikā suns ne tikai netiek precīzi iepazīstināts ar noteikumiem, bet arī regulāri sodīts, kas dzīvniekam dod mazu iespēju būt veiksmīgam un regulāri liek baidīties no kārtējā soda.


Stresa menedžments

Sunim kompanjonam, jeb ģimenes mīlulim galvenais uzdevums ir harmoniski iekļauties ģimenes dzīvē. Jo relaksētāks un mierīgāks viņš būs, jo mazāk uzvedības problēmas (pavadas vilkšana, mājokļa demolēšana, lēkšana uz ciemiņiem, nevēlama riešana utt.) tiks novērotas ikdienā. Saimnieki, kuri apzināti vai neapzināti pratuši nodrošināt sunim stresu neizraisošus dzīves apstākļus, tāpat kā tie laimīgie, kuri dzīvo ar mīluli, kurš ir izturīgs pret ārējo ietekmi (tautā saukta: stipra nervu sistēma), ir tie, kuri ir dzirdēti lepojamies ar suni, kurš pat bez mācīšanas problēmas nesagādā.

Suņi, kuru apmācība paredzēta darbam vai sportam, stresa apstākļos reaģēt domājoši ir jāradina pamazām, tad arī viņi būs spējīgi reaģēt pārliecināti un vēlami.


Stresa menedžmenta nepieciešamās sastāvdaļas:


Individuālie stresa avoti:


Lieliska grāmata, kura atrodama smalki iztirzāta informācija par šo tēmu ir Martina Sholza un Klarisas Fon Reinhardas "Stress suņos" (skatīt ieteicamo literatūru).
Turpinājums sekos..

Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .