Mainīt kā suns jūtas, 

nozīmē mainīt kā viņš uzvedas

Mainīt vai organizēt, lai suns sāk saistīt tikai pozitīvas asociācijas, nozimē novērst suņa nevēlamu uzvedību. 

Un ko tas maina attiecībās ar cilvēku? Vienkārši sakot, pozitīvas asociācijas pievelk un negatīvas atgrūž vai liek reaģēt emocionāli. Suns, kurš ir ieinteresēts kādā darbībā, jo paredzēs tā pozitīvo iznākumu, vienmēr būs gatavs uz sadarbību. Pozitīva sadarbība ar cilvēku, sadarbībā balstīta kopšana, apmācība, kuras pamatā ir pozitīvais nostiprinājums būs lielisks ieguldījums paklausībā un visā kopdzīvē. Tāpat suns, kurš no sadarbības sagaida pozitīvu iznākumu un zina kādu uzvedību tas prasa no viņa (cilvēka uzdevums iemācīt), būs mierīgāks- neradīsies nevēlama emocionālā reakcija.


Klasiskā kondicionēšana-

mainīt asociācijas no negatīvām uz pozitīvām

Pozitīvā Nostiprinājuma apmācībā tā ir stresora prezentēšana sunim tik mazos daudzumos, lai viņš to būtu spējīgs saistīt ar kaut ko patīkamu. (Piemēram: sunim. kurš baidās no svešiem cilvēkiem, tiek pietiekamā attālumā (iepazīt konkrēto suni, lai spriestu cik tālu), parādīts svešs cilvēks, kurš uzvedas neitrāli (sunim saprotamā veidā- pastaigājas pa labi un kreisi, pēta zemi, relaksēta ķermeņa valoda utt.), brīdī, kad suns nedaudz ieinteresēti uzmet skatu svešajam cilvēkam, viņš saņem kārumu (primāro uzvedības nostiprinātāju, kas viņam nozīmē pozitīvas emocijas bez iepriekšējas mācīšanas) - tā vairākas reizes. Kad uzvedība kļuvusi stabila un suns ieraugot svešinieku noteiktajā attālumā jau gaida kārumu (ir sākotnējo asociāciju ar briesmām nomainījis pret asociāciju ar kārumiem, cilvēks var uzmanīgi soli pa solim neitrāli tuvoties līdz suns PATS ir gatavs doties iepazīties. Sunim pienākot, svešinieks var turēt rokā sagatavotus kārumus un uzmanīgi tos mest uz zemes. Ar komunikācijas uzsākšanu ir īpaši jāuzmanās un jāpārzina suņu ķermeņa valoda (nomierinošie, izaicinošie, draudošie, baiļu signāli utt.) Būs suns, kuram jau vienā nodarbībā svešinieks varēs dot kārumus no rokas, bet būs arī tāds, kuram pat 20 metri liksies par tuvu)

Suņa spēja tolerēt stresoru apmaiņā pret kaut ko ļoti pozitīvu (Piemēram: Suns lielās bailēs grābj kārumus no svešinieka rokas.) nav klasiskā kondicionēšana, jo neizmaina to kā suns jūtas (Šādi suns turpinās baidīties no svešiem cilvēkiem un neatradis pie tiem kārumus, uzvedīsies kā agrāk).

Galvenā atšķirība no pārējiem apmācības veidiem ir marķera neizmantošana, jo sunim nav jāiemācās "pareizā uzvedība". Šo treniņu mērķis ir mainīt asociācijas, ja suns sāk uzvesties nevēlami, treniņš nav izdevies, jo ir pārvērtēta nepatīkamā ietekme vai pozitīvā resursa vērtība. Vienkārši sakot, galvenais uzdevums ir trenerim- spēja kontrolēt vidi un resursus, vērtējot suņa emocijas.


Veiksmīgākais izmantojamais resurss- pārtika

Tā kā vērtīgākā no emocijām sunim ir miers, ir jāspēj izvēlēties tāds pozitīvo emociju avots, kas to sniedz. Pārtika pati par sevi ir nomierinoša, jo ēšana ķermenī rada ķīmiskas reakcijas, kas to veicina. Tā kā pozitīvajā apmācībā sunim ar pārtiku ir jau radīta pozitīva pieredze, tas ir vēl palielināts stimuls arī šos treniņus saistīt ar pozitīvām asociācijām.


Pārkondicionēšana un desensitizācija-

mainīt uzvedību, pieradinot pie nepatīkamā vai biedējošā

Parasti tiek izmantotas kopā, jo mērķis ir mainīt uzvedību, mainot jūtību (vienkārši sakot, pieradinot) vai neļaujot rasties nepatīkamām asociācijām ar kādu ārēju stimulu, kurš pieredzes vai iedzimtas reakcijas rezultātā ir nepatīkams vai biedējošs. Desensitizācija, ir jūtības mainīšana vai vienkārši sakot, ir pieradināšana, nepatīkamo stimulu demonstrējot pamazām- cik vien katrs indivīds ir spējīgs uztvert, nerodoties nepatīkamām sajūtām. Pamazām šī demonstrācija tiek pietuvināta gala mērķim, bet vienmēr apstājoties zem sliekšņa, kurš sunim liek piedzīvot nepatīkamo. Pārkondicionēšana ir nevēlamās emocionālās reakcijas nomainīšana uz vēlamu, izmantojot gan vēlamas uzvedības apbalvošanu, gan nepatīkamo emociju nomainīšanu uz patīkamām. (Piemērs īsumā: Lai pieradinātu suni pie nagu griezšanas, sākumā suns tiek iepazīstināts ar šķērītēm, tad ar šķērīšu pieskaršanos ķepām, tad nadziņiem, tad viena nadziņa paša galiņa nogriezšana utt. Un paralēli katra darbība tiek asociēta ar sunim ļoti tīkamu kārumu.)


Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .