Emocionālā slodze


Emocionālā slodze un socializācija ir neatdalāmas

Emocionālā slodze ir, vienkārši sakot, sociālā dzīve: satikti cilvēki, dažāda vecuma un izmēra citi suņi, apmeklētas jaunas vietas, laiks ar saimnieku un jebkādi citi pozitīvi izaicinājumi, kuri saistīti ar jaunā iepazīšanu.

Socializācija, kas nozīmē suņa pieradināšanu pie visa jaunā, kas viņam būs nepieciešams nākotnē.

Laikam ar saimnieku ir jābūt pirmajā vietā. To var apvienot ar mācīšanos vai pastaigu, bet tikai ar nosacījumu, ka notiek nemitīga pozitīva, suņa uzmanību saistoša komunikācija. Laiks ar saimnieku ir nepieciešamība, bet pārējās emocionālās slodzes veidus var pielāgot  katra suņa iespējām. 

Ne visiem suņiem ir jābūt spējīgiem komunicēt un draudzēties, bet visiem suņiem ir jādod iespēja ostīt, iezīmēt, katram savā tempā izpētīt ko jaunu, tās var arī saukt par sociālajām pastaigām. Vērojot suņa ķermeņa valodu, ir jāiepazīst cik tālu viņš ir gatavs iet- droši var iztikt tikai ar ostīšanu. Ir pierādīts, ka deguna aktīvas izmantošanas, jeb ostīšanas laikā, suņa asinīs rodas dopomīns, kas palīdz kontrolēt smadzeņu gandarījuma/apbalvojuma un baudas centrus. Dopomīns palīdz regulēt kustību un emocionālās reakcijas, uzvedību un uztveri- vienkārši sakot, palīdz baudīt procesu.

Nepieciešamība atrasties ārpus dzīves telpas- neatņemama sastāvdaļa

Laikapstākļu maiņa, jaunas smaržas, jauni notikumi, kas nepārsniedz suņa fiziskās un emocionālās spējas, jeb eustresa robežu.


Turpinājums sekos


Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .