Stresa avoti

Piemēri iespējamajiem stresa izraisītājiem: 

 • veselības problēmas, kas vienmēr jāizslēdz kā pirmais stresa avots, īpaši gadījumos, kad suns sācis uzvesties neraksturīgi sev;
 • jebkāda veida iebiedēšanas iekārtas, kas iegādātas "paklausības vārdā" (elektrosēta, elektrošoks, citronmētras sprejs, vibro siksna, žņaudzošā siksna, asā siksna, turēšana pie ķēdes, asas korekcijas ar pavadu, uzbrūkoša ķermeņa valoda, kliegšana, sišana ar avīzi un jebkas cits, kas sāpju, baiļu vai diskomforta dēļ liek izvairīties atkārtot kādu darbību. ATBRĪVOJIETiES NO TĀ VISA UN SĀCIET IZMANTOT PRĀTU, LAI VEIKTU APMĀCĪBU;
 • nepietiekama sabalansēta slodze, kas var būt liela problēma, īpaši jau darba vai vienkārši enerģiskiem suņiem;
 • cits suns (pārsvarā tādā gadījumā, ja ir svešs- nezināms iespējamās komunikācijas iznākums. Vai jau saistās ar nepatīkamu pieredzi, piemēram, sodu, ja nepratīs uzvesties tā klātbūtnē);
 • cits dzīvnieks (pārsvarā, ja ir svešs- nezināms iespējamās komunikācijas iznākums. Vai jau saistās ar nepatīkamu iznākumu, piemēram sodu, ja nepratīs uzvesties tā klātbūtnē)
 • jebkas, kas atgādina medījumu un instinktīvi liek sagatavoties iespējamajām medībām (suņiem ar paaugstinātu medību dziņu stresu var sagādāt jebkas, kas atgādina medīšanu, pat intensīva spēle ar mantām, kuras mērķis ir ķert un grābt (medīšanas uzvedības sastāvdaļa);
 • sveši cilvēki (var būt nepietiekamas, bet arī nepatīkamas, piespiedu socializācijas rezultāts);
 • "savi cilvēki", ja suns tiek ignorēts kā indivīds un apmācības vietā tiek akli sodīts par katras nepatikas izrādīšanu, līdz ar to nepatīkamā pieredze ar ģimenes cilvēkiem nereti ir līdzsvarā ar pozitīvo, kas liek sunim izjust stresu no neziņas par iespējamo sekojošo sodu;
 • bailes pazaudēt vērtīgus resursus, kas vienmēr balstās negatīvā pieredzē;
 • durvju zvana skaņa vai klauvēšana, kas balstās satraukumā par paredzamo svešu vai savu cilvēku ierašanos un/vai neziņu kā rīkoties attiecīgajā situācijā;
 • izbraucieni ar mašīnu, kas balstās tikai emocionāli ļoti sakāpinātas pieredzes dēļ- tā jāaizstāj ar "lielu devu" asociāciju, jeb klasisko kondicionēšanu, ka mašīnā notiek mierīgas nodarbes bez pacilātām emocijām;
 • piespiedu kopšana un veterinārā aprūpe, kas pamatā asociējas ar nepatīkamu komunikāciju un, iespējams, pat sāpēm, kas jāaizstāj ar sadarbībā balstītu kopšanu un veterināro aprūpi;
 • bailes no pērkona vai salūta;
 • jebkas cits, kas tieši jūsu sunim palielina stresu- vēro suni viņš "pateiks".


Turpinājums sekos..

Izveidots ar Mozello - labo mājas llapu ģeneratoru.

 .