Suns NAV cilvēks!

jeb kas ir antropomorfisms?

 

Atropomorfisms ir tikai cilvēkam raksturīgo īpašību piedēvēšana citiem, arī suņiem.

Nevaram teikt, ka tas mūsu draugiem ir nesis tikai sliktu, jo ticība, ka suns ir spējīgs būt līdzīgāks cilvēkam, līdz ar to arī harmoniski iedzīvoties ģimenē, ir tieši tā īpašīnba, kas ir devusi iespēju selekcijas gaitā no vilka rasties kompanjonam.


Suns grib būt "galvenais"

Patiesībā suns rīkojās vairāk instinktu vadīts un atkārto uzvedību, kura viņam kādreiz ir pierādījusies kā vērtīga. Dzīvojot vairāk tagadnē, suns ir laimīgs, ja ir nodrošināts ar visu nepieciešamo, bet vēlme "būt vēl svarīgākam", nav veids kā viņš domā.Ja cilvēks cenšas savu suni apmācīt ar bara "Alfa" metodēm, tad nereti sāk saskatīt neskaitāmas pazīmes, ka suns vēlas pārņemt kontroli un dominēt. Lielākā daļa no "Alfa" mīta neatbilst patiesībai, bet gan ir cilvēku izdomātas pazīmes, kuras vairāk sakņojas paša Homo Sapiens apcerē "Kā iegūt visu, nedarot neko".


Vainas sajūta

Ļoti tipiski ir saskatīt savā sunī vainas sajūtu brīžos, kad viņš patiesībā ir nobijies. Suņu ķermeņa valoda, kuru viņš lieto, lai novērstu konfliktus ar padevīgu komunikāciju, tik ļoti atgādina cilvēkus, kuri atzīst savu vainu, bet, patiesībā, suns tieši tāpat reaģēs, kad nebūs "vainīgs". Parasti šo "vainīgo" uzvedību izsauc cilvēka agresīva rīcība, bet suns ar ķermeņa valodu apliecina, ka nevēlas konfliktu. Ļoti reti suņi sasaista cilvēka agresiju ar "nodarījumu", bet ar laiku sāk saskatīt priekšvēstnešus cilvēka uzvedībā vai apkārtējos apstākļos- tāpēc sāk izskatīties "vainīgi" jau laicīgi. Arī no sasaistīšanas, sajūta "esmu rīkojies slikti" nerodas, bet gan bailes no soda un konkrētā cilvēka. Jo lielāks sods, jo lielākas bailes nākamreiz, jo izmantot ķermeņa valodu nav izdevies.


Atbildības sajūta

Īpašuma apziņa

Suņi nesaprot konceptu "īpašums", bet viņi pieskata resursus, kurus uzskata par vērtīgiem. Barry Eaton "Dominance in Dogs Fact or Fiction

Turpinājumā vēl..