Abpusēja komunikācija

Lai komunicētu Mans Suns lielākoties izmanto ķermeņa valodu un arī saimnieku cenšas saprast tieši vērojot, nevis klausoties atsevišķos vārdos. Jo vairāk suns uzticas savam saimniekam, jo vairāk viņu vēro un bieži kopē. Ja saimnieks prot sevi kontrolēt (piemēram, nekļūt ārēji satraukts, kad ierodas viesi vai satikts svešs suns) un nodot vēlamo informāciju, jo vieglāk būs veidot vēlamo suņa reakciju. Precīza komunikācija palīdzēs sunim saimnieku nepārprast, jo cilvēkiem saprotamie žesti un izturēšanās suņu pasaulē nereti nozīmē pavisam ko citu. Pie tam suns pamana vissīkākās nianses un izmaiņas, kurām saimnieks vērību nepievērš. Nemitīga komunikācija  nozīmē sevi kontrolēt un zināt, ko suns no izturēšanās var saprast un ar to rēķināties. Un vienmēr būt gatavam pirmkārt jautāt "Ko es darīju savādāk?", bet otrkārt "Kas apkārtējā vidē ir mainījies?", ja suns pēkšņi izmaina savu it kā līdz šim paredzamo uzvedību.

Bet, ko darīt, ja suns ir tik ciešā kontaktā ar cilvēku ikdienā, ka atrodas blakus arī tad, kad cilvēkam savu uzvedību pakārtot sunim nav laika? Tad ļoti noderēs iemācīt, ka ne viss, ko dara cilvēki, nes sekas arī sunim. Svarīgi ir dzīvniekam radīt drošības sajūtu un vislielākā drošība ir precīzas instrukcijas "Ko tagad darīt, lai situācijai būtu visveiksmīgākais iznākums?", bet panākt to ar skaidru komunikāciju par kuru varat lasīt šeit.


Prast un nemainīt sava suņa "valodu"

Ir atsevišķas suņu šķirnes ar sliktāk un citas ar labāk attīstītu ķermeņa valodu. Tāpat ir suņi, kuri komunicē īsi un ātrāk pievēršas darbiem, bet ir tādi, kuri ir krietni pacietīgāki "runātāji". Tas ir atkarīgs no konkrētā suņa temperamenta tipa, kā arī pieredzes.

Pazīt savu konkrēto suni ir priekšnoteikums tam, lai izprastu un paredzētu viņa rīcību. Ir zināms, ka suņi, lai komunicētu lielākoties izmanto savu ķermeni,  tāpēc cilvēkam, lai suni saprastu ir jāpazīst viņa ķermeņa valodas sīkākās nianses. Pamanot un respektējot to ka suns "runā", netiks pārkāptas robežas, kuras var radīt nevēlamas konflikta situācijas, kā arī ievērojami palīdzēs apmācībās.

Ne tikai saprast, bet arī respektēt, jo suns, kura valoda tiks ignorēta, mēģinās komunicēt jau savādāk vai pat aizstāvēties.

Respektēt nozīmē arī pret suņa gribu nemainīt. Piemēram, suns, kurš tiek vests pie īsas pavadas nav spējīgs izvairīties no tuvošanās pretimnākošam svešam sunim taisnā, nepārtrauktā kustībā, kas suņu savstarpējā komunikācijā ir rupjš žests un var izraisīt konfliktus. Dabīgā vidē sveši un pat citi pazīstami suņi tuvojas viens otram ar loku, apstājoties un paostot zemi, paskatoties citā virzienā un tādejādi signalizējot, ka nav kaitīgi noskaņoti. Saimnieki nereti piespiež suņus iemācīties katru satikto suni saistīt ar strespilnu, rupju komunikāciju, kas nereti rada baiļu agresiju.


Spēja saprast un reaģēt novērš agresiju

Tieši sava suņa ķermeņa valodas atpazīšana ir tiešākais ceļš uz problēmu novēršanu nākotnē. Cilvēka spējai pielāgoties ir kritiska nozīme, lai novērstu vai vismaz neizraisītu situācijas, kurās suns reaģē agresīvi.