Apturēt riešanu

Riešana riešanas pēc

Riešana ir pašapbalvojoša darbība- tiek dedzināts adrenalīns.

Riešana var būt kompulsīva darbība- suns tā radis nomierināties.


Riešana uzmanības pievēršanai

Riešana komunikācijai


Turpinājums sekos..