Pastaigu pavada

Pastaigu pavadas galvenais uzdevums ir netraucēt ne suni ne cilvēku

Tai ir jābūt gana garai, vieglai un patīkami lietojamai, lai pastaigas izvērstos mierīgas un plūstošas, tādejādi sasniedzot savu galveno mērķi- nodrošināt suni ar krietnu devu (iespējams, pat visu) ikdienā nepieciešamo emocionālo, fizisko un intelektuālo slodzi.

Šāds aprīkojums gan ļauj sunim attīstīt savu dabīgi iedzimto nesteidzīga pētnieka  uzvedību, gan ļauj veidot mierīgas asociācijas un mācīties jaunu, atbilstošu uzvedību.

pastaigu pavadas nepieciešamās īpašības: