Privātā nodarbība

privātā nodarbība kuras galvenais mērķis ir pozitīvu apmācību pielāgot konkrēti jūsu ikdienai* un jūsu īpašā suņa vajadzībām.**

privātajā nodarbībā ietilpst: 

 1. līdz divu stundu klātienes konsultācija pie suņa mājās vai braucot jebkur citur, kur pēc sarunas esam nolēmuši risināt nepieciešamos jautājumus saistībā ar vēlamās uzvedības nostiprināšanu un nevēlamās dzēšanu;
 2. tuvākajā laikā iesūtīts kinoloģes laines kupčas secinājums par nodarbībā novēroto un nepieciešamajām darbībām, lai veiktu paliekošas izmaiņas suņa uzvedībā;
 3. mape ar materiāliem par suņa ikdienas organizēšanas pamatjautājumiem un pamatuzdevumu vizuāls attēlojums;
 4. attālināta vadība tekošā mēneša laikā ieviešot apmācību suņa ikdienā (iespēja iesūtīt video un saņemt kinoloģes laines kupčas komentāru, uzdot rakstiskus jautājumus jebkurā laikā (un saņemt atbildes tuvākajā darba laikā), īpaši norunājot- iespējama arī sazvanīšanās);
 5. facebook privātā mācību grupa, kurā iespēja tekošo trīs mēnešu laikā skatīt esošos mācību video, bet jaunajiem video iegūt pielaidi tekošā mēneša laikā.
 6. mēneša laikā pēc privātās nodarbības apmaksas iespējams izmantot 20% atlaidi mūsu veikalā un līdz ar to iegādāties nepieciešamo suņa nodrošināšanai par īpaši draudzīgu cenu!


ATKĀRTOTA PRIVĀTĀ NODARBĪBA

ATKĀRTOTA PRIVĀTĀ NODARBĪBA NOTIEK TEKOŠĀ MĒNEŠA LAIKĀ PĒC IEPRIEKŠĒJĀS NODARBĪBAS. TĀ IR IESPĒJAMA, JA CILVĒKS IR DARBOJIES SASKAŅĀ AR NOLEMTO PLĀNU, sazinājies lai to precizētu UN NAV PAŠROCĪGI IZMANTOJIS CITAS MĀCĪBU PIEEJAS VAI IEBIEDĒŠANAS TEHNIKAS. CITĀDI TĀ UZSKATĀMA PAR PIRMO, NEVIS ATKĀRTOTO NODARBĪBU.

ATKĀRTOTAjā PRIVĀTajā NODARBĪBā ietilpst:

 1. iepriekš sazinoties sarunāti jauni mācību uzdevumi, precizējot un nostiprinot nepieciešamās prasmes, ko sāksim apgūt atkārtotajā nodarbībā;
 2. aptuveni stundu gara klātienes konsultācija un jauno uzdevumu praktizēšana; 
 3. Tuvākajā LAIKĀ IESŪTĪTS KINOLOĢES LAINES KUPČAS SECINĀJUMS PAR NODARBĪBĀ NOVĒROTO UN NEPIECIEŠAMAJĀM DARBĪBĀM, LAI VEIKTU PALIEKOŠAS IZMAIŅAS SUŅA UZVEDĪBĀ;
 4. nepieciešamības gadījumā- jauno uzdevumu vizuāls attēlojums izprintēta materiāla vai video formātā;
 5. tiek dota iespēja turpināt saņemt attālinātu vadību arī nākamā mēneša laikā;
 6. vēl par mēnesi tiek pagarināti pieejas nosacījumi privātajai facebook mācību grupai.
 7. MĒNEŠA LAIKĀ PĒC atkārtotas PRIVĀTĀS NODARBĪBAS APMAKSAS IESPĒJAMS IZMANTOT 20% ATLAIDI MŪSU VEIKALĀ UN LĪDZ AR TO IEGĀDĀTIES NEPIECIEŠAMO SUŅA NODROŠINĀŠANAI PAR ĪPAŠI DRAUDZĪGU CENU!


lai uzzinātu precīzāk iespējas īstenot sev interesējošās nodarbības un to izmaksas- sazinieties ar mums klikšķinot šeit!*KOMUNIKĀCIJAS VALODA RAKSTOT UN KLAUSOTIES- LATVIEŠU, ANGĻU, KRIEVU. MUTISKI ATBILDU LATVISKI.

**OBLIGĀTS NOSACĪJUMS- SUŅA IKDIENAI JĀBŪT KVALITATĪVAI VAI VISMAZ JUMS JĀAPŅEMAS TO UZLABOT. TĀTAD NEMĀCU SUŅUS, KURI DZĪVO ĶĒDĒ, IZOLĀCIJĀ, IKDIENĀ TIEK SISTI AR ELEKTROŠOKU (ELEKTROSĒTA, TĀLVADĪBAS DRESŪRAS SISTĒMA), VESTI AR AP KAKLU ESOŠU ŽŅAUDZOŠU ĶĒDI, VALKĀ ASO SIKSNU UTT.