Skolnieki

Neliels ieskats tajā kādi skolnieki apmeklē mūsu skolu un ko katrs no tā ieguvis.